| |     latinica | english  
Насловна
Рођење детета

Рођење детета

Закони и прописи који се односе на регистрацију рођења вашег детета у Египту разликују се од оних у Републици Србији. Не постоји могућност да Амбасада изда српски извод из МКР за децу рођену у Египту већ се упис деце рођене у иностранству врши код матичара у Србији, на основу легализованог египатског извода из МКР за дете као и остале документације родитеља.

Након порођаја добићете из болнице (или од лекара) извештај о рођењу детета. Са овим документом сте у обавези да своје дете региструјете у року од 14 дана код египатских власти према месту рођења бебе. Да бисте могли да пријавите рођење детета биће вам затражен венчани лист. Неудате жене неће моћи да региструју своје дете, али и особе које су у браку „урфи“ могу се срести с потешкоћама и њихов захтев за добијање египатског извода из МКР такође може бити одбијен.

Без египатског извода из матичне књиге рођених Амбасада не може да изда путну исправу. У вези са овим питањем молимо да нам се обратите и уколико боравите у УАЕ (посебно уколико је дете зачето пре склапања брака), као и у Оману, Палестини и Судану.

Пријава детета рођеног у иностранству

Уколико вам је дете рођено у иностранству, а боравите у Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Оману, Палестини и Судану, пријаву (пријава) рођења за упис у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Амбасади Републике Србије у Каиру. Пријаву подноси лично један од родитеља, који је у тренутку рођења детета наш држављанин, уз доставу доказа о држављанству Републике Србије. Потребна документа: 1. Попуњен формулар Пријаве рођења детета у 2 примерка (преузети овде); 2. Извод из матичне књиге рођених за дете оверен у МИП-у државе, чији је орган издао документ (за Оман печат apostill); 3. Превод иностраног извода из матичне књиге рођених на српски језик; 4. Уверење о држављанству за родитеље-не старије од 6 месеци (у случају да је један од родитеља страни држављанин, потребно је само Уверење родитеља-нашег држављанина. За другог је довољна фотокопија пасоша); 5. Извод из Матичне књиге венчаних;

Напомена: Уколико нисте у могућности да прибавите превод иностраног извода из МКР на српски језик, оригиналну документацију ћемо вам, након извршеног поступка легализације вратити, како би сте документ превели код судског тумача у Србији и сами уписали дете у надлезној матичној служби, према месту вашег последњег пребивалишта.

Признавање очинства

Уколико је дете рођено ванбрачно, а отац је познат и жели да призна очинство, може то учинити у нашем конзулату уколико је наш држављанин. Отац-странац изјаву о признавању очинства даје пред органима своје државе. Том приликом, неопходно је присуство оба родитеља, а детета само уколико је старије од 14 година.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Информатор о путовањима у иностранство – Египат, Оман, Судан, Палестина
Царинска потврда
Пријава брака
Рођење детета
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари