| |     latinica | english  
Насловна
Рођење детета

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕГИПТА

За пријаву детета рођеног у Египту ради уписа у матичну књигу рођених и евиденцију држављана Републике Србије (по месту последњег пребивалишта родитеља у Републици Србији) потребно је доставити следеће:

1. Ћирилицом попуњен захтев (PrijavaRodjenjaDeteta.jpg) за упис у матичну књигу рођених Републике Србије потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев не подноси лично, потписи треба да буду оверени од стране Notary Public-а, а затим МИП А.Р. Египта. Видети напомену ниже.
2. Ћирлицом попуњен захтев (DrzavljanstvoUpis-clan 9 i 10.jpg) за упис детета у евиденцију држављана Републике Србије. Уколико се захтев не подноси лично у Амбасади, потпис родитеља треба да буде оверен од стране Notary Public-а, а затим МИП А.Р. Египта. Видети напомену ниже.
3. Оригинал египатског извода из матичне књиге рођених (Birth Certificate), преведен на српски језик ћирилицом. Потребно је да претходно легализујете Birth Certificate у Министарству спољних послова А.Р.Египат.
4. Фотокопије важећих биометријских пасоша Републике Србије за оба родитеља (ако је један родитељ страни држављанин приложити копију страног пасоша). Уколико родитељи не поседују важеће биометријске пасоше Републике Србије неопходно је, уз копије страних пасоша, приложити фотокопије уверења о држављанству Републике Србије за оба родитеља или попунити образац (ZUP.Obrazac.MK.jpg)
5. Извод из матичне књиге венчаних. Уколико је брак склопљен у Египту и није уписан у матичне књиге венчаних у Републици Србији, потребно је поднети и захтев за пријаву брака.
6. Уколико је дете старије од 14 година, потребна је његова сагласност (Формулар - SaglasnostDeteta.jpg). Потпис детета мора бити оверен од стране Notary Public, а затим МИП А.Р. Египта, уколико исту не потписује у Амбасади,
7. Конзуларни трошкови износе 9 EUR.

Напоменe:

• Формулари морају бити попуњени ћирицом. Уколико дете има лично име које је "страно" и различито се пише и изговара (нпр. Mahmoud и Махмуд), потребно је попунити име детета ћирилицом, па затим у загради написати како се име пише на енглеском језику у оригиналу, нпр. Ејми Џонсон (Amy Johnson)
• Египатски Извод из матичне књиге рођених мора имати превод на српски језик са личним именом преведеним на ћирлицу онако како се изговара. Евентуално у загради након тога написати име у оригиналу. Нпр. Ејми Џонсон (Amy Johnson)
• У складу са новим Законом о управном поступку, један од родитеља може потписати изјаву да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (ZUP.Obrazac.MK.jpg). Уколико се уз захтев подноси дата изјава, у том случају није потребно подносити извод из матичне књиге венчаних и фотокопије уверења о држављанству Републике Србије за родитеље.
• Оригинална документа се шаљу надлежној матичној служби у Републици Србији и не враћају се подносиоцу захтева.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Информатор о путовањима у иностранство – Египат, Оман, Судан, Палестина
Царинска потврда
Пријава брака
Рођење детета
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари