| |     latinica | english  
Насловна
Пријава брака

Пријава брака

За пријаву брака закљученог у Египту, УАЕ, Судану, Палестини и Оману ради уписа у матичну књигу венчаних у Републици Србији, према месту заједничког пребивалишта супружника, односно у месту пребивалишта једног од супружника, потребно је да се достави следеће:

- попуњен захтев (захтев) за пријаву брака (МС Wорд или ПДФ формат).

- оригинал иностраног извода из матичне књиге венчаних (пуна легалиѕација осим за Оман)

- превод иностраног извода на српски језик

- фотокопија уверења о држављанству за оба супружника

- пасош оба супружника

Напомена: Уколико се пријављује брак који није први брачним друговима, потребно је да се приложи и извод из матичне књиге рођених из Србије у коме је у рубрици “Напомена” уписано да је претходни брак разведен.

Непотпуни захтеви се не могу узети у рад и биће враћени о трошку странке. За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Информатор о путовањима у иностранство – Египат, Оман, Судан, Палестина
Царинска потврда
Пријава брака
Рођење детета
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари