| |     latinica | english  
Насловна
Царинска потврда

Ц а р и н с к а п о т в р д а

Законом о изменама и допунама Царинског закона (“Службени гласник Републике Србије” бр. 61 од 18.07.2005.године) и то чл. 7, тачка 3а, прописано је да су “домаћи држављани – чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године…“, ослобођени од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству до укупне динарске противвредности од 5,000 евра.

За добијање потврде ради увоза предмета домаћинства у Амбасади Републике Србије у Каиру потребно је доставити следеће:

1. Молба за конзуларну услугу (формулар преузмите овде): под бројем 11. је потребно уписати: “Издавање царинске потврде” и навести у ком периоду сте и где радили у некој од земаља са конзуларног подручја Амбасаде (Египат, УАЕ, Судан, Оман и Палестина);

2. Доказ о непрекидном раду у иностранству од две године: оригинал потврде фирме (на меморандуму), прописно оверене, којом се потврђује да сте и у ком периоду радили у тој фирми;

3. Важећи пасош Републике Србије са вазећим резиденсом (потребно је доставити на увид оригиналну путну испаву и копију пасоша).

Такса за издавање ове потврде износи 125,00 евра.

Напомена: Потврда се односи само на увоз предмета за домаћинство у Републику Србију. У предмете за домаћинство не спадају моторна возила и привредни инвентар. Боравак у иностранству није основ за стицање права на бесцарински увоз. За додатна обавештења о царинама, законским прописима, увозним дажбинама, царинском поступку и др, молимо да посетите сајтове управа царина Републике Србије, као и сајт Министарства спољних послова Републике Србије.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Информатор о путовањима у иностранство – Египат, Оман, Судан, Палестина
Царинска потврда
Пријава брака
Рођење детета
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари