| |     ћирилица | english  
Naslovna
Carinska potvrda

C a r i n s k a p o t v r d a

Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 61 od 18.07.2005.godine) i to čl. 7, tačka 3a, propisano je da su “domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine…“, oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu do ukupne dinarske protivvrednosti od 5,000 evra.

Za dobijanje potvrde radi uvoza predmeta domaćinstva u Ambasadi Republike Srbije u Kairu potrebno je dostaviti sledeće:

1. Molba za konzularnu uslugu (formular preuzmite ovde): pod brojem 11. je potrebno upisati: “Izdavanje carinske potvrde” i navesti u kom periodu ste i gde radili u nekoj od zemalja sa konzularnog područja Ambasade (Egipat, UAE, Sudan, Oman i Palestina);

2. Dokaz o neprekidnom radu u inostranstvu od dve godine: original potvrde firme (na memorandumu), propisno overene, kojom se potvrdjuje da ste i u kom periodu radili u toj firmi;

3. Važeći pasoš Republike Srbije sa vazećim rezidensom (potrebno je dostaviti na uvid originalnu putnu ispavu i kopiju pasoša).

Taksa za izdavanje ove potvrde iznosi 125,00 evra.

Napomena: Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u Republiku Srbiju. U predmete za domaćinstvo ne spadaju motorna vozila i privredni inventar. Boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz. Za dodatna obaveštenja o carinama, zakonskim propisima, uvoznim dažbinama, carinskom postupku i dr, molimo da posetite sajtove uprava carina Republike Srbije, kao i sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Informator o putovanjima u inostranstvo – Egipat, Oman, Sudan, Palestina
Carinska potvrda
Prijava braka
Rodjenje deteta
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari