| |     latinica | english  
Насловна
Пријава брака

ПРИЈАВА БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ЕГИПТУ

За пријаву брака закљученог у А.Р. Египт, ради уписа у матичну књигу венчаних по месту последњег пребивалишта у Републици Србији, потребно је овој Амбасади доставити следеће:

1. Попуњен захтев  за пријаву брака (PrijavaBraka.jpg), потписан од стране супружника. Потписи треба да буду оверени од стране Notary Public, уколико се захтев не подноси лично у Амбасади.
2. Изјава о презимену после закључења брака, потписана од оба супружника (IzjavaOPrezimenu.jpg). Потписи треба да буду оверени од стране Notary Public-а, a затим у МИП А.Р. Египта, уколико се изјава не потписује у Амбасади.
3. Оригинал египатског извода из Матичне књиге венчаних (Marriage Certificate), преведен на српски језик ћирилицом. Потребно је да претходно легализујете Marriage Certificate у Министарству спољних послова А.Р. Египат.
4. Фотокопије важећих биометријских пасоша или личне карте Републике Србије за оба супружника (ако је један супружник страни држављанин приложити копију страног пасоша или другог страног идентификационог документа).
5. Конзуларни трошкови износе 14 ЕУР.

Напоменe:

• Уколико супружницима ово није први брак, неопходно је приложити Извод из матичне књиге рођених из Србије у коме је у рубрици "Напомена" уписано да је претходни брак разведен. Ово није потребно уколико се, у складу са новим Законом о управном поступку, поднесе изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања.
• Marriage Certificate мора имати превод на српски језик.
• Оригинална документа Амбасада ће проследити надлежној матичној служби у Републици Србији и неће их вратити подносиоцу захтева.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Информатор о путовањима у иностранство – Египат, Оман, Судан, Палестина
Царинска потврда
Пријава брака
Рођење детета
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари