| |     ћирилица | english  
Naslovna
Rodjenje deteta

PRIJAVA ROĐENJA DETETA NA TERITORIJI EGIPTA

Za prijavu deteta rođenog u Egiptu radi upisa u matičnu knjigu rođenih i evidenciju državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u Republici Srbiji) potrebno je dostaviti sledeće:

1. Ćirilicom popunjen zahtev (PrijavaRodjenjaDeteta.jpg) za upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično, potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a, a zatim MIP A.R. Egipta. Videti napomenu niže.
2. Ćirlicom popunjen zahtev (DrzavljanstvoUpis-clan 9 i 10.jpg) za upis deteta u evidenciju državljana Republike Srbije. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi, potpis roditelja treba da bude overen od strane Notary Public-a, a zatim MIP A.R. Egipta. Videti napomenu niže.
3. Original egipatskog izvoda iz matične knjige rođenih (Birth Certificate), preveden na srpski jezik ćirilicom. Potrebno je da prethodno legalizujete Birth Certificate u Ministarstvu spoljnih poslova A.R.Egipat.
4. Fotokopije važećih biometrijskih pasoša Republike Srbije za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša). Ukoliko roditelji ne poseduju važeće biometrijske pasoše Republike Srbije neophodno je, uz kopije stranih pasoša, priložiti fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za oba roditelja ili popuniti obrazac (ZUP.Obrazac.MК.jpg).
5. Izvod iz matične knjige venčanih. Ukoliko je brak sklopljen u Egiptu i nije upisan u matične knjige venčanih u Republici Srbiji, potrebno je podneti i zahtev za prijavu braka.
6. Ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost (Formular - SaglasnostDeteta.jpg). Potpis deteta mora biti overen od strane Notary Public, a zatim MIP A.R. Egipta, ukoliko istu ne potpisuje u Ambasadi,
7. Кonzularni troškovi iznose 9 EUR.

Napomene:

• Formulari moraju biti popunjeni ćiricom. Ukoliko dete ima lično ime koje je "strano" i različito se piše i izgovara (npr. Mahmoud i Mahmud), potrebno je popuniti ime deteta ćirilicom, pa zatim u zagradi napisati kako se ime piše na engleskom jeziku u originalu, npr. Ejmi Džonson (Amy Johnson)
• Egipatski Izvod iz matične knjige rođenih mora imati prevod na srpski jezik sa ličnim imenom prevedenim na ćirlicu onako kako se izgovara. Eventualno u zagradi nakon toga napisati ime u originalu. Npr. Ejmi Džonson (Amy Johnson)
• U skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, jedan od roditelja može potpisati izjavu da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.MК.jpg). Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi izvod iz matične knjige venčanih i fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za roditelje.
• Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i ne vraćaju se podnosiocu zahteva.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Informator o putovanjima u inostranstvo – Egipat, Oman, Sudan, Palestina
Carinska potvrda
Prijava braka
Rodjenje deteta
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari