| |     ћирилица | english  
Naslovna
Prijava braka

PRIJAVA BRAКA SКLOPLJENOG U EGIPTU

Za prijavu braka zaključenog u A.R. Egipt, radi upisa u matičnu knjigu venčanih po mestu poslednjeg prebivališta u Republici Srbiji, potrebno je ovoj Ambasadi dostaviti sledeće:

1. Popunjen zahtev  za prijavu braka (PrijavaBraka.jpg), potpisan od strane supružnika. Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public, ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.
2. Izjava o prezimenu posle zaključenja braka, potpisana od oba supružnika (IzjavaOPrezimenu.jpg). Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a, a zatim u MIP A.R. Egipta, ukoliko se izjava ne potpisuje u Ambasadi.
3. Original egipatskog izvoda iz Matične knjige venčanih (Marriage Certificate), preveden na srpski jezik ćirilicom. Potrebno je da prethodno legalizujete Marriage Certificate u Ministarstvu spoljnih poslova A.R. Egipat.
4. Fotokopije važećih biometrijskih pasoša ili lične karte Republike Srbije za oba supružnika (ako je jedan supružnik strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili drugog stranog identifikacionog dokumenta).
5. Кonzularni troškovi iznose 14 EUR.

Napomene:

• Ukoliko supružnicima ovo nije prvi brak, neophodno je priložiti Izvod iz matične knjige rođenih iz Srbije u kome je u rubrici "Napomena" upisano da je prethodni brak razveden. Ovo nije potrebno ukoliko se, u skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, podnese izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja.
• Marriage Certificate mora imati prevod na srpski jezik.
• Originalna dokumenta Ambasada će proslediti nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i neće ih vratiti podnosiocu zahteva.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Informator o putovanjima u inostranstvo – Egipat, Oman, Sudan, Palestina
Carinska potvrda
Prijava braka
Rodjenje deteta
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari